3 december 2023

Ambities

De publieke lokale omroepen in de streek Midden-Limburg willen hun samenwerking versterken. Door samen te werken, willen zij een grote stap maken in de verbetering van hun journalistieke producties, zowel kwantitatief als kwalitatief. De samenwerking is bedoeld om ervaring op te doen met de structuur en werkwijzen van een streekomroep, om hiermee het fundament te leggen voor de situatie als de lokale omroepen over enkele jaren overgaan in een streekomroep.

De streekredactie die gevormd is, gaat lokaal nieuws brengen voor alle 7 gemeenten. Onze redacteuren maken dagelijks nieuwsberichten. Over sommige nieuwsonderwerpen maken ze ook een video, die gebruikt wordt op de gezamenlijke nieuws-website maar ook gebruikt kan worden voor de televisieprogramma’s van de individuele lokale omroepen.

In de gemeenten in Midden-Limburg gebeurt veel. Als samenwerkende publieke omroepen willen we dagelijks verslag doen van al deze ontwikkelingen, zowel op het gebied van politiek, maatschappelijke organisaties als burgerinitiatieven. Ook 112-nieuws uit de directe omgeving is voor veel mensen relevant.

Roermond en Weert zijn de twee belangrijkste centrale steden in deze regio. Ze fungeren als economische en sociale knooppunten, waar veel regionale voorzieningen en diensten zijn geconcentreerd. Beide steden hebben een divers aanbod aan winkels, bedrijven en horecagelegenheden, wat resulteert in een levendige economische activiteit.

De omliggende gemeenten Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Nederweert profiteren van de nabijheid van Roermond en Weert. Ze hebben vaak een meer landelijk karakter en zijn economisch gezien sterk verbonden met de centrale steden. Veel inwoners van deze gemeenten werken in Roermond of Weert en maken gebruik van de voorzieningen in die steden.

Op veel terreinen zijn er gemeenschappelijke belangen en uitdagingen die deze gemeenten verbinden. Ze delen bijvoorbeeld vergelijkbare regionale economische ontwikkelingsplannen en werken samen op het gebied van infrastructuur en duurzaamheid. Ook zijn er samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en culturele evenementen.